Strona główna / Szkoła

Informacje SARS-CoV-2

 

KOMUNIKAT DYREKTORA Z DNIA 13.05.2021 r.

 

Dyrektor szkoły informuje, że od 17 maja uczniowie wracają do szkoły zgodnie z planem podanym przez wychowawców. 

Nauka będzie się odbywać w systemie hybrydowym.

Od kolejnego poniedziałku, 31 maja planowany jest powrót do szkół wszystkich uczniów do nauki w trybie stacjonarnym.

 Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych i wietrzenie pomieszczeń.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

Z poważaniem
dyrektor szkoły Ewa Leszczyńska

Kontakt:
sekretariat@zsgoladkowo.eu
tel. : (0 23) 69 14 073