Strona główna / Kandydaci

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie:
a) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej; 
b) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; 
c) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych; 
d) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

Możliwości zatrudnienia:

  • Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

  • Może także podjąć działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego.


Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych. W ramach programu nauczania realizują szkolenie kandydatów na kierowców kategorii B i T oraz naukę pracy maszynami rolniczymi. 


Stawiamy na kształcenie zawodowe praktyczne. W ciągu 3 lat nauki uczniowie odbywają blisko 1000 godzin zajęć praktycznych, podczas których zdobywają umiejętności z zakresu: odczytywania dokumentacji technicznej, wykonywania obróbki ręcznej i maszynowej metali, konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, naprawy pojazdów i maszyn stosowanych w rolnictwie, a także szeroką wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki i automatyki.


Patronat nad kształceniem w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych objęła firma POLBRAM jeden z bardziej znanych i cenionych przez klientów producentem systemów ogrodzeniowych. Umowa patronacka ma na celu zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań, wspierających rozwój kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Porozumienie zakłada między innymi:
•    realizowanie kształcenia praktycznego u pracodawców, 
•    staże zawodowe, 
•    organizację konkursów rozwijających zainteresowania uczniów 
•    stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce

Dzięki współpracy z pracodawcami nasi absolwenci to wysoko wykwalifikowani specjaliści w swojej branży, którzy są poszukiwani nie tylko krajowym rynku pracy, ale również w państwach Unii Europejskiej.


Chcesz szybko zdobyć zawód i zarabiać na siebie? Mówią na Ciebie „złota rączka”? Lubisz składać, rozkładać, naprawiać? Zostań mechanikiem – operatorem nowoczesnych maszyn rolniczych!!!