Strona główna / Kandydaci

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 


 1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:
a) oceniania jakości produktów, 
b) przechowywania żywności, 
c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy, 
d) obsługi sprzętu gastronomicznego, 
e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
f) wydawania dań; 


2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych: 
a) oceniania jakości żywności, 
b) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia, 
c) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej, 
d) wykonywania usług gastronomicznych, 
e) ekspedycji potraw i napojów.

Możliwości zatrudnienia:   

  • kierownik działu gastronomii, szef kuchni, kelner,

  • manager zakładu gastronomicznego,

  • organizator imprez okolicznościowych,

  • mistrz sztuki kulinarnej,

  • pracownik firmy cateringowej,

  • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,

  • organizator usług cateringowych.

Wiedzę i umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają w nowoczesnych pracowniach zawodowych oraz podczas 8-tygodniowej praktyki zawodowej u pracodawców. Kształcą się pod patronatem hotelu Narvil w Serocku, który jest połączeniem eleganckiego hotelu, nowoczesnego centrum konferencyjnego i ekskluzywnego spa. Mają również możliwość odbywania staży zawodowych w kraju i poza jego granicami.

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację wynikającą zarówno z osobistych zainteresowań uczniów jak  i konieczności dostosowania się do potrzeb regionalnego rynku pracy. W ramach staży zawodowych młodzież poznawała już tajniki kuchni hiszpańskiej, a przed nimi wyjazd do Grecji.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania poprzez udział w kursach i warsztatach, takich jak: kurs kelnerski, kurs carvingu, kurs baristyczny.

NOWOŚĆ: Począwszy od roku szkolnego 2021/22 uczniowie będą realizowali obowiązkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych
z nauczanym zawodem – prawo jazdy kategorii B (samochód).

Szkoła przygotowuje do wykonywania atrakcyjnego zawodu  a jednocześnie stwarza solidne podstawy do dalszego kształcenia.

Zawód ten jest idealny dla Ciebie jeśli pragniesz przeżyć przygodę ze sztuką kulinarną, cenisz zdrowy styl życia i odżywiania, wykazujesz dbałość o innych, jesteś przedsiębiorczy i chcesz dobrze zarabiać.
 

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

NIP: 5681377233
REGON: 000861860

Golądkowo 41 G

06-120 Winnica

tel. 23 691 40 73

tel. 23 691 40 93

fax 23 691 40 83

min_rol_rgb_color.png
imageedit_1_6762842942-2-e1522841394455.
bip-1.png
unnamed.png

Copyright © 1924-2021 by Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.