Strona główna / Kandydaci

Technik architektury krajobrazu

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:

a) dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,

b) opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,

c) urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu;

 

2) w zakresie kwalifikacji OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu:

a) dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni,

b) opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu,

c) budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

 

Możliwości zatrudnienia:

  • biura opracowujące projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu

  • firmy wykonujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu

  • jednostki sprawujące nadzór nad obiektami architektury krajobrazu

  • jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.

  • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody

  • u właścicieli obiektów krajobrazowych

  • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych

 

Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w pracowniach zawodowych oraz w szkolnym ogrodzie, który stanowi dumę golądkowskiej szkoły, jest miejscem do nauki i odpoczynku. W trakcie nauki młodzież odbywa praktyki zawodowe w zakładach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu. Mogę doskonalić swoje umiejętności również podczas staży zawodowych realizowanych w kraju i za granicą.

 

Szkoła stwarza możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji.

NOWOŚĆ: Począwszy od roku szkolnego 2021/22 uczniowie będą realizowali obowiązkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych – kurs florystyczny. 

Zawód technika architektury krajobrazu powstał z potrzeby połączenia wiedzy i umiejętności budowlanych, architektonicznych i ogrodniczych, która jest niezbędna by kształtować nasze otoczenie zgodnie z obecnymi trendami. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani na rynku pracy, a fachowa, specjalistyczna wiedza zdobyta na przedmiotach zawodowych przygotuje do podjęcia studiów przyrodniczych.

 

 

Jeżeli w dotychczasowej edukacji lubiłeś biologię i geografię, interesujesz się tematyką przyrodniczą, masz wyobraźnię przestrzenną i uzdolnienia plastyczne, radzisz sobie z obsługą komputera, lubisz kontakt z  przyrodą, ten kierunek kształcenia będzie idealny dla ciebie.