Strona główna / Kandydaci

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 

1) w zakresie kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie:

a) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,

b) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych
w rolnictwie,

c) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,

d) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;

 2) w zakresie kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie: 

a) użytkowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych
w rolnictwie,

b) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych
w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

Możliwości zatrudnienia:

  • Przedsiębiorstwa technicznej obsługi wsi i rolnictwa (zakłady naprawcze, serwis, stacje diagnostyczne)

  • Działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego

 

Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych. W cyklu kształcenia odbywają także 8-tygodniową praktykę zawodową u pracodawców, której celem jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Szkoła współpracuje z firmami działającymi w dynamicznie rozwijającym się sektorze nowoczesnych konstrukcji ciągników i maszyn rolniczych (między innymi: John Deere – Polska). We wrześniu 2019 roku patronat nad klasą pierwszą objęła firma EMPRA  - jedyny w Polsce przedstawicielem hiszpańskiej firmy Ramon - producenta pakowarek próżniowych oraz maszyn do przetwórstwa mięsa.

W ramach programu nauczania uczniowie realizują szkolenie kandydatów na kierowców kategorii T i B. Młodzież ma możliwość zdobywania dodatkowych, nie wynikających z programu nauczania, kwalifikacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się dotychczas: kurs spawacza, kurs operatora koparko – ładowarki oraz kurs operatora wózków jezdniowych. Na rok szkolny 2020/21 przygotowywana jest kolejna oferta atrakcyjnych kursów zawodowych.

 

NOWOŚĆ: Począwszy od roku szkolnego 2021/22 uczniowie będą realizowali obowiązkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych – spawacza.

 

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia jest zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (w sesji lato 2019 – 100%)

Technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mogą rozpocząć pracę w wymarzonym zawodzie  zaraz po ukończeniu nauki lub kontynuować edukację na uczelniach wyższych.

Interesujesz się nowoczesnymi technologiami w produkcji rolniczej, obsługą oprogramowania sterującego, nawigacją satelitarną ciągników i maszyn rolniczych? Wybierz ten kierunek i zostań specjalistą w branży, która nieustanie się rozwija.