Strona główna / Kandydaci

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 


1) w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 
a) montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
b) uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót; 
 
2) w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 

a) wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
b) monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
c) oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

Możliwości zatrudnienia:

  • Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej.

  • Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie. 

Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej łączy w sobie zagadnienia związane z energetyką, inżynierią środowiska oraz budownictwem autonomicznym i zrównoważonym energetycznie. Jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe.

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w doskonale wyposażonych pracowniach zawodowych oraz warsztatach szkolnych. Zespół Szkół w Golądkowie jest w swoich rejonie pionierem w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej.  Pompy ciepła i kolektory słoneczne wykorzystywane są do ogrzewania wszystkich budynków wchodzących w skład szkolnego kompleksu oraz zapewnienia ciepłej wody.

W cyklu kształcenia odbywają 8-tygodniową praktykę zawodową u pracodawców, dzięki czemu mają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w rzeczywistych warunkach pracy. 

Szkoła stwarza warunki do zdobywania dodatkowych kwalifikacji, które zapewniają im przewagę konkurencyjną na rynku pracy. W roku szkolnym 2020/21 planowane są kursy zawodowe oraz szkolenia organizowane przy współpracy z takimi firmami jak:  VIESSMANN, BOSCH-JUNKERS, HEWALEXX czy BIAWAR NIBE. 

NOWOŚĆ: Począwszy od roku szkolnego 2021/22 uczniowie będą realizowali obowiązkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych – uprawnienia energetyczne G1  (świadectwo kwalifikacyjne)

Wybierając ten kierunek, decydujesz się na zawód przyszłości. Rynek odnawialnych źródeł energii i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny zapewni Ci rozwój w nowoczesnej branży z olbrzymim potencjałem.