Strona główna / Kandydaci

Technik weterynarii

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1) w zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt:

a) prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych,

b) wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń;

 

2) w zakresie kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych:

a) wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt,

b) wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

 

Możliwości zatrudnienia:

  • gabinety weterynaryjne i lecznice dla zwierząt,

  • zakłady hodowli i unasieniania zwierząt,

  • ogrody zoologiczne,

  • zakłady przetwórstwa spożywczego,

  • instytucje nadzoru sanitarno - weterynaryjnego

Absolwent może także podjąć pracę jako, specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących.

Szkoła posiada własne zwierzęta, zarówno małe jak i duże, dzięki czemu uczniowie już od pierwszej klasy mają z nimi stały kontakt. Są to konie, krowy rasy polska – czerwona, króliki, kozy miniaturki oraz kucyk – ulubieniec społeczności szkolnej.

Kształcenie praktyczne odbywa się w nowoczesnym, kompleksowo wyposażonym laboratorium i pracowniach zawodowych.

Przygotowując przyszłych techników weterynarii do pracy w zawodzie szkoła współpracuje z Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy, Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt oraz Rolniczym Zakładem Doświadczalnym SGGW.

Uczniowie odbywają 8 – tygodniową praktykę zawodową w zakładach weterynaryjnych i lecznicach dla zwierząt. Szkoła przygotowuje do uzyskania uprawnień inseminatora zwierząt. W ramach programu nauczania młodzież realizuje szkolenie kandydatów na kierowców kategorii B.

Dzięki projektom realizowanym z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, uczniowie mają możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowego poza granicami naszego kraju.

NOWOŚĆ: Począwszy od roku szkolnego 2021/22 uczniowie będą realizowali obowiązkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych – inseminatora zwierząt.  

Uzyskując tytuł technika weterynarii absolwenci dołączają do grupy poszukiwanych pracowników. Mogą również kontynuować naukę na studiach i w przyszłości pracować jako lekarz weterynarii.

Lubisz zajmować się zwierzętami i interesujesz medycyną? Chcesz połączyć pasję, jaka jest miłość do zwierząt, z życiem zawodowym? Technik weterynarii to zatem idealny zawód dla Ciebie!

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

NIP: 5681377233
REGON: 000861860

Golądkowo 41 G

06-120 Winnica

tel. 23 691 40 73

tel. 23 691 40 93

fax 23 691 40 83

min_rol_rgb_color.png
imageedit_1_6762842942-2-e1522841394455.
bip-1.png
unnamed.png

Copyright © 1924-2021 by Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.